Kaianders Sempler ritar och berättar varje vecka i tidningen Ny Tekniks bakvagn. Sedan 1990 är han redaktör för avdelningen ”Efter Jobbet”. Artiklarna finns att läsa på http://www.nyteknik.se/popular_teknik/kaianders/

Han skriver också varje månad ett kemihistoriskt kåseri i Kemivärlden, och sedan augusti 2009 också en kolumn varje vecka i ekonomitidningen Affärsvärlden.

Kaianders är sedan 2002 styrelseledamot i Eusja – European Union of Science Journalists' Associations. http://www.eusja.org
Filosofie hedersdoktor vid Umeå universitet, författare, vetenskapsjournalist och föreläsare. Arbetar sedan år 1996 i egna företaget Fakta i ord och bild med att ”missionera” om matematik via böcker, föreläsningar, utställningar, film och multimedier.

Tidigare anställningar:
• Combi International 1965–70. Bildredaktör för kunskapsverket Combi Visuell.
• Almqvist & Wiksell Läromedel 1970–78. Bildproducent för AV-läromedel.
• Tidskriften Forskning & Framsteg 1979–95. Redaktör och ställföreträdande ansvarig utgivare.

Kompetenser: