Forskningskommunikation och populärvetenskap är mitt fält sedan många år. Jag har arbetat med det mesta inom fältet men de senaste åren främst med internationella projekt och internationellt samarbete. Som projektledare byggde jag upp det första EuroScience Open Forum (ESOF2004) i Stockholm, jag har arbetat i Österrike vid IIASA, forskningsinstitut placerat utanför Wien, och varit coach för EU Contest for Young Scientists final i Stockholm i september 2006.

Kunskap är viktig!