Som journalist på tidningen VVS-Forum skriver jag bland annat om klimatfrågan och energieffektivisering.

På fritiden gör jag lokalradioprogrammet "Naturen i Örat" och tar hand om mina tre barn.