Jag är född 1978 och har jobbat som journalist och teknisk skribent från 2005. Sedan april 2007 är jag anställd på Citat Journalistgruppen, där jag framför skrivit nyhetsartiklar om telekommunikation och IT.

Tidigare har jag frilansat för bland andra Telekom Idag, Computer Sweden och Metro Teknik, samt skrivit användardokumentation på engelska för Orc Software och Bea. Bakom mig har jag två magisterexamina, i kognitionsvetenskap och filosofi, samt kurser från Poppius journalistskola och Mittuniversitetet.

Idag är jag tjänstledig från Journalistgruppen och doktorerar i filosofi (med inriktning mot kognitions- och perceptionsfilosofi) vid University of Edinburgh.