Jag heter Zvi Wirschubsky är legitimerad läkare och doktorerade 1986 vid Inst för tumörbiologi, Karolinska Inst. Jag har sedan den tiden arbetat med medicinsk kommunikation i många former, från att ha undervisat läkar- och sjuksköterskestudenter, en intresserad allmännhet, till att skriva medicinska o vetenskapliga nyheter och bevaka samt dokumentera medicinska och vetenskapliga konfererenser.

Mitt företag Nymedicin Sverige tar också uppdrag i medicinsk o vetenskaplig kommunikation dvs att hjälpa kunder att sprida sina resultat och rön till rätta målgrupper.

Nymedicin Sveriges verksamhet karakteriseras av kunskap och integritet. Se mer information på den populära medicinska informationssidan http://www.nymedicin.com