Kaianders Sempler ritar och berättar varje vecka i tidningen Ny Tekniks bakvagn. Sedan 1990 är han redaktör för avdelningen ”Efter Jobbet”. Artiklarna finns att läsa på http://www.nyteknik.se/popular_teknik/kaianders/

Han skriver också varje månad ett kemihistoriskt kåseri i Kemivärlden, och sedan augusti 2009 också en kolumn varje vecka i ekonomitidningen Affärsvärlden.

Kaianders är sedan 2002 styrelseledamot i Eusja – European Union of Science Journalists' Associations. http://www.eusja.org