Jag är reporter på tidningen Kemivärlden Biotech Kemisk Tidskrift, med specialinriktning mot kemibransch och forskning. Jag är även webbredeaktör för tidningens hemsida, www.chemicalnet.se, med tillhörande veckoutgivet nyhetsbrev.

Har en fil kand i Journalistik med Naturvetenskap från Södertörns Högskola från 2006, med specialutbildning i Internationell grävande journalistik och webbpublicering.