Vill ni åka till World Conference of Science Journalists i Kairo 27-29 juni 2011? Eventuellt finns möjlighet att få resan sponsrad av svenska abassaden där nere. Är ni intresserade, kontakta mailto:kaianders.sempler@nyteknik.se
så snart som möjligt, helst före den 19 januari.

Om konferensen, se http://www.wcsj2011.org/

Anledningen till att svenska ambassaden i Kairo är intresserad är att man på konferensen kommer att ha en session om finlandssvensken Peter Forsskål, 1732–1763. Han var en av Linnés 17 apostlar som sändes ut i främmande land för att samla växter m m. Under sina resor besökte han bland annat Egypten, och han lärde sig tala arabiska. Han dog i Jemen 1763.
Men Forsskål skrev också politiska pamfletter, och intresserade sig för mänskliga rättigheter. Se exempelvis http://traditionochfason.wordpress.com/2009/05/17/soderbaum-om-peter-for...
och
http://www.peterforsskal.com

Kaianders Sempler