Hemligstämplad eller öppen?

Vad får vi veta om forskningen i Europa? Allt mer universitetsforskning bedrivs i samarbete med företag. Ofta ställs krav på företags medverkan i den forskning som EU finansierar.
I Sverige vill regeringen styra forskningsmedel till nyttoforskning. Och då ökar också risken för krav på sekretess. Vad innebär och betyder de svenska kraven på ”open access”, fri tillgång till skattefinansierade forskningsresultat, i det europeiska perspektivet?

Vad innebär det för vetenskapsjournalistiken?
Vad innebär det för forskarnas möjligheter att sköta det ”tredje uppdraget”?
Vad innebär det för medborgarnas möjligheter att också i
fortsättningen att få veta vilken forskning skattepengarna går till?

Välkommen att samtala tillsammans med forskare och vetenskapsjournalister!

Medverkar gör
Bengt Kasemo, professor i fysik vid Chalmers och
entreprenör,
Marianne Levin, professor i immaterialrätt vid Stockholms
universitet,
Håkan Billig, professor i fysiologi vid Göteborgs
universitet och tidigare huvudsekreterare för Vetenskapsrådets
ämnesråd för medicin, samt
Jan-Olov Johansson, journalist vid
vetenskapsradion.
Samtalet leds av forskarutbildade
vetenskapsjournalisten Ann Fernholm.

I samverkan mellan Vetenskapsfestivalen i Göteborg och Svenska
Föreningen för Vetenskapsjournalistik.

För anmälan och information om tid och plats, se bifogat program!

Välkomna!

Erika Ingvald
Ordförande, SFVJ