Hur bevakar SVT medicin och hälsa är ämnet för vårens första möte med SSF; Sällskapet svenska medicinjournalister. SFVJ-medlemmar är välkomna att delta.

Samling klockan 18.00 på SVT för en kort rundvandring och får därefter träffa Marie Groop Russell, Malin Atterfalk och doktor Åsa.

Anmälan så snart som möjligt till Helena Mirsch på SVT. helena.mirsch@svt.se