Fem resebidrag om vardera 10 000 kronor utlyses av Expertsvar för bevakning av European Science Open Forum (ESOF) 2010 2-7 juli i Turin, Italien. Sista ansökningsdag är 31 mars 2010.

Vartannat år arrangerar organisationen Euroscience den vetenskapliga konferensen Euroscience Open Forum (ESOF). Konferensen är ett möte för forskare, journalister och andra som är intresserade av dialog och debatt kring forskning. Bland annat presenterar forskare sina senaste rön.

ESOF2010 och är det fjärde mötet i sitt slag och äger rum i Turin, Italien mellan den 2-7 juli. Årets övergripande tema är ”Passion for Science”. Konferensen kan beskrivas som en europeisk motsvarighet till den årliga AAAS-konferensen i USA. ESOF2008 arrangerades i Barcelona i Spanien.
Expertsvar vill genom resebidragen göra det möjligt för fler journalister att bevaka forskningsfronten och stärka forskningsbevakningen i svenska medier.
Urval sker i samverkan mellan redaktionen på Expertsvar, SFVJ, Svenska föreningen för vetenskapsjournalistik och SSM, Sällskapet Svenska Medicinjournalister.
Läs mer om ESOF2010: www.esof2010.org
Information om hur du ansöker hittar du på Expertsvar: www.expertsvar.se
För mer information:
Gustav Löfgren, 08-546 44 121, glo@vr.se