Det finns fortfarande några platser kvar på ett Eusja-studiebesök JRC's forsningscenter i Ispra vid Lago Maggiore, Italien, den 17-18 september 2009.
Mer info, program och hur man anmäler sig finns på Eusjas webbsajt http://www.eusja.org/

Eusjaregler gäller. Man betalar själv sin resa till platsen för besöket. Därefter är man gäst. Mat och logi etcetera blir man bjuden på.