Nytt nummer av EusjaNews

mån, 2009-01-19 09:08

Ett nytt nummer av Eusjas nyhetsbrev Eusjanews finns att ladda ner som pdf från Eusjas webbsajt
http://www.eusja.org

Ur innehållet:
Register now for WJSC in London this summer p2
Is science boring? p3
Spanish Post put wrong scientist on stamp p4
Stunning report from Dutch telescope study tour p6
Pechuga de Pavo a las Brasas p10
Contacts p12

Kategorier: