Ny ordförande i SFVJ

ons, 2009-10-14 09:56

Vid SFVJs årsmöte den 30 september valdes Erika Ingvald till ny ordförande. Erika arbetar vid SGU i Uppsala.

Styrelsen i övrigt får följande sammansättning:
Siv Engelmark Cederborg
Jan-Olof Johansson
Nils Lindstrand
Carin Mannberg-Zackari
Kaianders Sempler
Lotta Skoglund
George Strachal

Eva Barkeman kvarstår som revisor, My Laurell är ny revisorsuppleant.

Vid mötet diskuterades framtida verksamhet. Fler medlemsaktiviteter och en strävan efter att öka medlemsantalet var några av synpunkterna. Styrelsen kommer att arbeta vidare med de förslag som framfördes.

Protokollet kommer att läggas på webbplatsen inom kort.