Kom till SFVJ:s årsmöte 2010

tors, 2010-09-23 08:14

Välkomna till årsmöte 2010 med Svenska Föreningen för
Vetenskapsjournalistik, SFVJ.
Plats: Ny Teknik, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm (bakom Åhléns).
Tid: 29 september, klockan 18. Mat och dryck kommer att finnas.
Kaianders Sempler berättar om kommande Eusja-aktiviteter, bland annat Esof 2010 i Turin samt konferens i Kairo.

Dagordning för årsmötet:
1. Val av mötesordf., mötessekr. och två justerare.
2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
3. Godkännande av dagordning.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse, ek. rapport.
5. Revisorns rapport.
6. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
7. Motioner.
8. Nästa års verksamhet.
9. Budget.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Val av valberedning.
12. Övriga frågor.
(bl a "E-post till medlemmarna – hur mycket?")
13. Avslutning.

Varmt välkommen!
Anmäl dig, så att vi kan köpa tillräckligt med mat!
Skicka ett mail senast den 27 september till Nils Lindstrand,
nils@nisseskrivare.se [1]
Adress: Ny Teknik, Mäster Samuelsgatan 56 (bakom Åhléns). Hissarna till vänster tre trappor. Det är låst både nere i porten till gatan och in till redaktionen, så alla bör försöka komma en stund före klockan 18.00. Den som av nån anledning går vilse eller kommer alldeles för sent får ringa 0705 44 81 71