Vetenskapsjournalisten Ingrid Carlberg har tilldelats SFVJ:s pris för god och granskande vetenskapsjouranlistik 2008, "för boken Pillret (Norstedts, 2008) där hon fängslande skildrar utvecklingen av de moderna antidepressiva läkemedlen. Med engagemang och uthållighet har hon letat upp nyckelpersoner och grävt fram överraskande fakta. Detta presenteras mycket balanserat, med både kritisk skärpa och empati för den enskilde individen. Boken är ett fint exempel på god vetenskapsjournalistik i ett samtida samhällsperspektiv, utan att ta ställning för eller emot 'lyckopillret'."

Kategorier: