Uppdraget är att vidareutveckla den populärvetenskapliga tidskriften Forskning & Framsteg och dess bevakning av svensk forskning och forskningens roll i samhället. Tidskriften ges ut av en stiftelse, har tio anställda och finns i centrala Stockholm.

Din uppgift blir att leda tidskriften redaktionellt, administrativt och ekonomiskt. Du bör vara en erfaren publicist, gärna tidningsmakare från tidskriftsvärlden.

Det är önskvärt att du har:

* flerårig välmeriterad erfarenhet av att leda en redaktion eller liknande verksamhet,
* flerårig välmeriterad erfarenhet av att ha ekonomiskt och administrativt ansvar,
* omfattande kunskaper om och kontakter med svensk vetenskap,
* förmåga att leda och utveckla tidskriften i det nya medielandskap som snabbt växer fram,
* mycket god samarbets- och förhandlingsförmåga,
* lust och förmåga att företräda tidskriften i offentliga sammanhang.

Vill du veta mer, ring Erland Hjelmquist (styrelsens ordförande, 08-775 40 71) eller Joanna Rose (redaktör och facklig representant, 08-555 198 88).

Tillträde senast hösten 2010. Ansökan sänds senast den 5 mars 2010 till Styrelsens ordförande, Forskning & Framsteg, Box 1191, 111 91 Stockholm.