EUs forskningsorganisation JRC – Joint Research Center – finansierar deltagande iWorld Conference of Science Journalists 30 juni–2 juli 2009 i London för en svensk vetenskapsjournalist.

Ansäkan skickas till snarast till
kaianders.sempler@nyteknik.se

Läs mer om WCSJ på
http://www.wcsj2009.org/