EU-kommissionens egen forskningsorganisation JRC – Joint Resarch Centre – bjuder genom Eusja in 20 europeiska vetenskapsjournalister till sitt institut IPTS – The Institute for Prospective Technological Studies – i Sevilla, Spanien. Institutet sysslar med forskning kring samspelet mellan teknik, ekonomi och samhälle.

Tid: 20–21 januari 2011.

Anmälan till mailto:viola@eusja.org före den 20 december 2010.

Eusja-regler gäller, det vill säga deltagarna betalar själva sin resa till och från Sevilla. Därefter står värdarna för mat och uppehälle under besöket. Från Sverige flyger man förslagsvis med Ryanair till Malaga, och tar sedan tåg till Sevilla.

Preliminärt program:

Thursday January 20 - afternoon

- Information Society activities
- Remote Patient Monitoring and Treatment
- European codes of conduct for ICT: European Action to Improve the Energy Efficiency of Information and Communication Technologies (JRC-IE)

Evening: social event with JRC-IPTS researchers – guided visit to the roofs of the Seville Cathedral followed by a dinner.

Friday January 21 - morning

- Competitiveness of European ICT industries
Examples:
- Videogames &
- Embedded ICT for the Automotive Industry
- Corporate R&D : The case of ICT companies

Mer om IPTS på institutets webbsajt http://ipts.jrc.ec.europa.eu/