EU delar ut ett journalistpris för folkhälsa för att uppmuntra god journalistik som uppmärksammar hälso- och sjukvårdsfrågor och patienträttigheter. Priset ingår i kampanjen ”Europa för patienterna ”, som ska lyfta fram elva folkhälsoinitiativ. Målet är bättre hälso- och sjukvård för alla i EU.
EU vill belöna journalister som på ett föredömligt sätt har bidragit till att öka allmänhetens inblick i folkhälsofrågor och som i sitt arbete uppmärksammar patienternas och hälso- och sjukvårdspersonalens förväntningar och funderingar.

Vinnaren utses i två steg:
1. De nationella juryerna, en för varje EU-land, väljer en nationell finalist var.
2. En EU-jury utser en första-, andra- och tredjepristagare.

Priser
Vinnaren och andra- och tredjepristagarna får följande prissummor:
• Första pris: 5 000 euro
• Andra pris: 3 000 euro
• Tredje pris: 2 000 euro 

Prisutdelning
Under hösten 2010 bjuds alla nationella finalister in till en prisutdelning och ett seminarium för journalister.Vinnarnas och finalisternas artiklar kommer att publiceras på engelska på webbplatsen Europa för patienterna.Varje nationell vinnare får en resa till Bryssel och chansen att vinna priserna på EU-nivå.

Här finner du mer information om EU: s journalistpris för folkhälsa.http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2010/index_sv.htm

Tävlingsreglerna, http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2010/rules/index_sv.htm

Anmälan sker enkelt här http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2010/submit/index_sv.htm