Bokpris att vinna för debut

tis, 2010-06-01 16:05

Kungliga Vetenskapsakademien delar i samarbete med Fri Tanke förlag ut
π-priset för främjandet av populärvetenskaplig litteratur inom det naturvetenskapliga området. Prissumman är 314 159 kr.

π-priset delas ut i genren populärt framställd naturvetenskap för allmänheten. Boken skall vara skriven på svenska och hålla hög pedagogisk kvalité samt inspirera till fördjupad fascination för det vetenskapliga förhållningssättet till världen i upplysningstraditionens anda.
Läs mer på
www.pi-priset.se