Bli medlem

Sidan uppdaterad ons, 2008-09-03 15:25
Svenska föreningen för vetenskapsjournalistik är öppen för den som har till huvudsaklig eller väsentlig arbetsuppgift att utöva vetenskapsjournalistik inom dags- och fackpress, radio/TV. Även övriga som utövar yrkesmässig vetenskapsjournalistik och stöder föreningens syften kan väljas in. Sökande väljs in som medlem efter rekommendation av minst en medlem och efter prövning av styrelsen. Också journalistikstuderande kan väljas in.

Medlemsavgiften är för närvarande 200:- per år betalas in på SFVJs postgirokonto 96 38 46 - 1.

Ansök om medlemskap genom kontaktlänken i menyn, eller följ denna länk.

Med din ansökan bör du skicka en beskrivning av dina journalistiska erfarenheter. Om du hellre skickar detta som en bifogad fil kan du kontakta webmaster för att få en e-post att skicka ansökan till.