Östersjöseminarium

tis, 2010-08-31 20:00

Tisdagen den 7 september, 2010, kl. 14:00 – 17:30 blir det seminarium och prisceremoni för Swedish Baltic Sea Water Award.

Årets pris tilldelas prof. Maciej Nowicki och prof. Marek Gromiec, för att de har kopplat ihop vetenskap, förvaltning och politik i lyckade program för att minska det polska näringsutsläppet till Östersjön.
Tisdagens Swedish Baltic Sea Water Award-seminarium handlar om att motarbeta övergödning i havet. Sveriges prioriteringar som ny ordförande för HELCOM och erfarenheter från EUs nya Östersjöstrategi kommer att lyftas fram. Seminariet är finansierat av Sveriges Utrikesdepartement.
mer info kan du få från Gunnel Bergström, gunnel.bergstrom@mosebackemedia.se