Årsmötet 2010: Sammanfattning

tors, 2010-10-07 08:13

Onsdagen den 29 september hölls årsmöte i SFVJ hos tidskriften Ny Teknik på Mäster Samuelsgatan. Årsmötet valde Erika Ingvald till ordförande. Därutöver valdes Lotta Skoglund, Siv Engelmark Cederborg, Carin Mannberg-Zackari, Kaianders Sempler, Lisa Kirsebom, Henrik Brändén och Tom Engström till ledamöter.

Verksamhet
Det förra årsmötet, 2009, framförde önskemål om att styrelsen skulle arbeta för att öka antalet medlemmar och det har ökat med blyga 7 procent sedan förra året. Kommande verksamhetsår planeras aktiviteter riktade mot journalistutbildningarna för att intensifiera värvningen av medlemmar. Dessutom uppmanas befintliga medlemmar att aktivt rekrytera nya i sina nätverk. Allt med syfte att föreningen ska stärka sin roll som ett starkt vetenskapsjournalistiskt nätverk.
 
Årsmötet 2009 framförde också önskemål om en större, utåtriktad medlemsaktivitet. I april genomfördes ett TV-inspelat samtal om forskning i Göteborg. Temat var Hemligstämplad eller öppen? Vad får vi veta om forskningen i Europa?
Vetenskapsjournalisten Ann Fernholm ledde samtalet med Bengt Kasemo, professor i fysik vid Chalmers och entreprenör, Marianne Levin, professor i immaterialrätt vid Stockholms universitet, Håkan Billig, professor i fysiologi vid Göteborgs universitet och tidigare huvudsekreterare för Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin, samt Jan-Olov Johansson, journalist vid
vetenskapsradion.
 
Det handlade om att allt mer universitetsforskning bedrivs i samarbete med företag. Ofta ställs krav på företags medverkan i den forskning som EU finansierar. I Sverige vill regeringen styra forskningsmedel till nyttoforskning. Och då ökar också risken för krav på sekretess. Och vad innebär och betyder de svenska kraven på ”open access”, fri tillgång till skattefinansierade forskningsresultat, i det europeiska perspektivet. Vad innebär det för vetenskapsjournalistiken? Vad innebär det för forskarnas möjligheter att sköta det ”tredje uppdraget”? Vad innebär det för medborgarnas möjligheter att också i fortsättningen att få veta vilken forskning skattepengarna går till? Seminariet hölls i samverkan med Vetenskapsfestivalen i Göteborg och sändes senare i bl.a. Kunskapskanalen.
 
Årsmötet 2010 biföll förslaget att fortsätta samarbetet med Vetenskapsfestivalen under 2011. Styrelsen önskar nu få in tips från medlemmarna för tema och medverkande till denna aktivitet.

Årsmötet tackade också avgående styrelseledamöterna Nils Lindstrand, George Strachal och Jan-Olov Johansson för deras engagemang i styrelsen.