Årsmöte den 30 september

fre, 2009-09-18 09:46

Hur startar man en framgångsrik facktidning? SFVJ har medlemmar som vet. På årsmötet den 30 september, klockan 17.30 på JMK (Karlavägen 104 i Stockholm) berättar två medlemmar om sina personliga erfarenheter av att starta nya tidningar.

Dagordning för årsmötet:

1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare.
2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
3. Godkännande av dagordning.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport.
5. Revisorns rapport.
6. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
7. Motioner.
8. Nästa års verksamhet.
9. Budget.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Val av valberedning.
12. Övriga frågor.
13. Avslutning.

Varmt välkommen!
Anmäl dig, så att vi kan köpa tillräckligt med mat!
Skicka ett mail senast den 29 september till Carin Mannberg-Zackari mannberg@jmk.su.se

Telefon till Carin Mannberg-Zackari för kontakter i samband med årsmötet:
Tel 070-589 51 17