Medlem i SFVJ sedan 1990-talet. Ordförande 2004-2009. Nu styrelseledamot. Frilansande journalist sedan 1999. Utbildad vid Stockholms universitet och Poppius.
Bland uppdragsgivare finns IVA, KVA, OTW Publishing , KTH, Stockholms universitet, LTU och Innventia.
Se även blogg och information på www.nisseskrivare.se