Jag heter Zvi Wirschubsky är legitimerad läkare och doktorerade 1986 vid Inst för tumörbiologi, Karolinska Inst. Jag har sedan den tiden arbetat med medicinsk kommunikation i många former, från att ha undervisat läkar- och sjuksköterskestudenter, en intresserad allmännhet, till att skriva medicinska o vetenskapliga nyheter och bevaka samt dokumentera medicinska och vetenskapliga konfererenser.

Mitt företag Nymedicin Sverige tar också uppdrag i medicinsk o vetenskaplig kommunikation dvs att hjälpa kunder att sprida sina resultat och rön till rätta målgrupper.