Anders Nilsson är rutinerad frilansjournalist med inriktning mot forskning och vetenskap. Webbplats: www.parabel.se
Anders har bred erfarenhet som reporter och redaktör, och skriver vanligtvis populärvetenskap, forskningspolitik och forskarporträtt. Ämnesmässigt är han en utpräglad generalist, med en fot i naturvetenskap och en i humaniora/samhällsvetenskap.
Han arbetar med uppdragsgivare som Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet, Forskning & Framsteg, Språktidningen och Modern Psykologi.
Vetenskapsjournalist, under senare år med huvudinriktning medicin, bioteknik och hälsa. Arbetar som journalist sedan 1970-talet, bland annat under 15 år som specialreporter i bioteknik på Ny Teknik. Har också arbetat som medicinjournalist på webben för Sveriges Läkarförbund och Läkemedelsindustriföreningen och som chefredaktör för Hjärt- och Lungsjukas patienttidning: Status. Arbetar nu som frilans för bland annat Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet och olika tidskrifter.