Började som allmänjournalist på Upsala Nya Tidning och Götebörgs Handels- och Sjöfartstidning. Medicinjournalist sedan 1973 med fasta anställningar på bl a Expressen, Läkartidningen, Kroppsjournalen, Vårdguiden och Medicinskt kunskapscentrum, Stockholms Läns Landsting. I övrigt frilansverksamhet inom tidningar, tidskrifter, radio, tv och nätet. Kortare inhopp som informatör på socialdepartementets aidsdelegation 1986 och på institutionen för omvårdnadsvetenskap, Karolinska Institutet 2002-2004.
Licentiatexamen 1999 om medierapportering kring läkemedel i Vietnam på Karolinska Institutet.